Darbo užmokestis

Pareigybė Atlyginimas prieš mokesčius (€)
2020 m.
I ketvirtis
Atlyginimas prieš mokesčius (€)
2020 m.
II ketvirtis
Atlyginimas prieš mokesčius (€)
2020 m.
III ketvirtis
Atlyginimas prieš mokesčius (€)
2020m.
IV ketvirtis
       
Vadovai 1589,28      
Mokytojai, specialistai 1057,12      
Kvalifikuoti darbuotojai 790,24      
Darbininkai 607,00