Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 

Pareigybė  Etatų skaičius Atlyginimas prieš mokesčius (€) 2024 m. I ketvirtis Atlyginimas prieš mokesčius (€) 2023 m. II ketvirtis Atlyginimas prieš mokesčius (€) 2023 m. III ketvirtis Atlyginimas prieš mokesčius (€) 2023m. IV ketvirtis
Bibliotekos vedėjas 1,00 1018,11 1075,14 1114,96 1309,08
Budėtojas 1,00 730,00 730,00 730,00 766,50
Darbininkas 2,00 730,00 730,00 803,00 876,00
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,50 2554,02 2554,02 2591,03 2761,30
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 1520,40 1565,12 2034,39 2003,67
Direktorius 1,00 3003,87 3254,20 3254,20 3261,55
Karjeros Specialistas 0,60 1606,54
Kiemsargis darbininkas 1,00 730,00 730,00 803,00 876,00
Klasės vadovas 0,14 1679,71 1679,71
Kompiuterių priežiūros specialistas 0,50 1124,02 1124,02 1151,47 1588,29
Mokytojas 31,17 1752,08 1750,68 1744,22 1851,50
Mokytojas vyresn. 0,81 1566,65 1540,96 1461,79 1519,85
Rūbininkas 0,50 754,33 754,33 730,00 876,00
Sekretorius 1,00 1318,28 1457,05 1491,74 1838,51
Socialinis pedagogas 1,00 1707,67 1679,68 1679,68 1987,62
Valgyklos vedėjas 1,00 1428,69 1274,24 1280,88 1647,10
Valytojas 8,00 748,93 784,07 770,56 862,48
Virėja 3,25 939,31 942,21 948,73 1403,28