Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
 

Pareigybė Etatų skaičius Atlyginimas prieš mokesčius (€) 2022 m. I ketvirtis Atlyginimas prieš mokesčius (€) 2021 m. II ketvirtis Atlyginimas prieš mokesčius (€) 2021 m. III ketvirtis Atlyginimas prieš mokesčius (€) 2021m. IV ketvirtis
Bibliotekos vedėjas 2 1018,11 925,11 925,11 925,11
Budėtojas 0,5 730,00 663,40 663,40 663,40
Darbininkas 2 730,00 331,70 331,70 331,70
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,5 2554,02 2411,44 2411,44 2411,44
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,7 1520,40 1228,05 1228,05 1228,05
Direktorius 1 3003,87 2612,97 2612,97 2612,97
Kiemsargis darbininkas 1 730,00 679,45 679,45 679,45
Kompiuterių priežiūros specialistas 0,5 1124,02 1008,24 1008,24 1008,24
Mokytojas 30,58 1707,96 1702,92 1702,92 1702,92
Mokytojas vyresn. 0,8 1586,23 1683,61 1683,61 1683,61
Rūbininkas 0,5 754,33 770,40 770,40 770,40
Sekretorius 1 1318,28 1170,64 1170,64 1170,64
Socialinis pedagogas 1 1707,67 1548,31 1548,31 1548,31
Valgyklos vedėjas 1 1428,69 1106,54 1106,54 1106,54
Valytojas 9 748,93 595,47 595,47 595,47
Virėja 2,75 939,31 759,19 759,19 759,19