Gimnazistai dalyvavo tarptautiniame Jungtines Tautas simuliuojančiame renginyje

Balandžio 27–30 dienomis keturių UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklui (ASPnet) priklausančių mokyklų mokiniai iš Lietuvos dalyvavo tarptautiniame Jungtines Tautas simuliuojančiame renginyje Estonian Model United Nations (EstMUN). Tarptautinėje konferencijoje dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio, Šilutės Vydūno, Kauno Kovo 11-osios ir Vilniaus Žemynos gimnazijų. Mūsų gimnazijai atstovavo Austėja Svirskytė (IIGA klasė), Livija Staponkutė (IIGB klasė), Viltė Letukytė (IIGB klasė) ir Pijus Ringys (IIGC klasė).

Per keturias renginio dienas buvo gilinamasi į globalias problemas, esamą skirtingų pasaulio šalių situaciją (kiekvienam dalyviui buvo priskiriama reprezentuoti skirtingą pasaulio šalį), kartu buvo ieškoma geriausių sprendimo būdų esamiems iššūkiams spręsti. Į Estiją susirinkę vietos bei Suomijos, Latvijos, Lietuvos 15–19 metų amžiaus mokiniai  naudodami simuliacijos metodą turėjo galimybę ne tik sužinoti, kaip veikia JT, bet ir įsijausti į Jungtinėse Tautose vykstančių procesų dalyvių vaidmenį. Daugiašalių debatų simuliacija mokiniams suteikia galimybę nagrinėti globalius klausimus ir pažinti Jungtinių Tautų procesus per asmeninę patirtį. Taip lavinami anglų kalbos, dalyvavimo debatuose, pagarbaus diskutavimo, politikos analizės įgūdžiai, mezgami ryšiai su kitų šalių mokiniais, ugdomas globalus pilietiškumas.

Mūsų gimnazistai dirbo Jungtinių Tautų Ekonominių, Socialinių ir Kultūrinių Teisių bei Žmogaus Teisių Komitetuose ir atstovavo Pietų Korėjai, Ruandai, Nigerijai ir Pakistanui. Džiaugiamės, kad mokiniai buvo labai aktyvūs diskusijų dalyviai. Austėja buvo pripažinta geriausia savo šalį atstovavusia delegate, o Pijus, Viltė ir Livija pelnė padėkas už dalyvavimą debatuose tema „Švietimo teisės mergaičių pabėgėlių stovyklose“.

Inga Klinauskienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja