Išrinkta gimnazijos darbo taryba

Spalio 26–27 dienomis gimnazijoje vyko rinkimai į darbo tarybą.
Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios.
Darbos rinkimus organizuoja ir vykdo darbo tarybos rinkimų komisija.
Į darbo tarybą išrinktos Vita Šventickienė, Jūratė Čaplinskienė, Raminta Baniulienė.

Juozas Savickas, rinkimų komisijos pirmininkas