Mokinių dalyvavimas anglų kalbos olimpiadoje ir konkurse

Švietimo pagalbos tarnyba organizavo 11 / IIIG  klasių mokinių anglų kalbos olimpiados ir 9–10 / I–IIG klasių mokinių anglų kalbos konkurso Šiaulių rajono savivaldybės etapus. Olimpiadoje dalyvavo Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIIG klasių mokiniai Akvilė Beneševičiūtė, Austėja Svirskytė (3 vieta), Ineta Kačinskytė, Justas Norvilis, Lukas Mažonavičius (2 vieta), Raigardas Salyga, Samanta Pilvelytė (1 vieta) ir Tadas Poškus. Anglų kalbos konkurse – IIG klasių mokinės: Akvilė Liaudanskaitė (2 vieta), Ema Šivickaitė (1 vieta), Gabriela Šidlauskaitė (3 vieta) ir Odilija Budreckytė (2 vieta).

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados (11 / III g. kl.) ir Lietuvos mokinių anglų kalbos konkurso (9–10 / I–II g. kl.) respublikiniame etape Šiaulių rajoną atstovavo Samanta Pilvelytė ir Ema Šivickaitė.  Olimpiada vyko Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje, o konkursas  – Palangos Vlado Jurgučio progimnazijoje.

Renginių tikslas yra skatinti mokinius domėtis anglų kalba, šia kalba kalbančių šalių kultūra; plėtoti mokinių kalbinius ir kūrybinius gebėjimus; ugdyti mokinių kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą ir pasitikėjimą savimi bei pilietiškumą, visuomeniškumą ir atvirumą pasauliui.

Anglų kalbos mokytojų informacija