Mokinių priėmimas į gimnaziją

Karantino metu prašymus dėl priėmimo į gimnaziją galite pateikti internetu.  Parsisiųskite į  savo kompiuterį žemiau esančią prašymo formą, užpildykite ją ir atsiųskite adresu ivinskiui@gmail.com.

Prašymas į I-II gimnazijos klases (9-10 klases)

Prašymas į III-IV gimnazijos klases (11-12 klases)

Po karantino būtina pasirašyti ant prašymo bei pristatyti mokinio asmens dokumentą ir mokslo baigimo pažymėjimą.

Mokinių priėmimo komisija

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos reglamentas

Priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas