Savanoriavimas  projekte

 

Pirmosios birželio mėnesio dienos dvidešimt du I–III klasių gimnazistai buvo pakviesti savanoriauti VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ pradėtame įgyvendinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos per Jaunimo reikalų tarybą finansuojamame projekte „Kad būtų geriau – judam sparčiau“. Džiugu, kad įgyvendinant įstaigos projektą, jau ne pirmą kartą kartu su Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokiniais įsitraukė ir Šiaulių technologijų mokymo centro Kuršėnų skyriaus mokiniai. Siekiant kuo įvairesnės ir daugiau patirties duodančios veiklos, projekto dalyviai įgyvendino dvi kokybišką laisvalaikį užtikrinančias, pilietiškumą ir bendruomeniškumą ugdančias, veiklas: Birželio 6 d. vyko orientacinis žaidimas po Kurtuvėnus. Pagal pateiktas nuotraukas, dalyviai turėjo surasti 8 Kurtuvėnų objektus ir prie jų nusifotografuoti kartu su visa komanda. Birželio 7 d. pasivaikščiojome pėsčiųjų taku palei Ventos pakrantę Kuršėnuose. Projekto iniciatyvinė grupė pakvietė savanorius kartu su Įstaigos paslaugų gavėjais pasivaikščioti išskirtiniu, gausiai lankomu ir labai gerai vertinamu pėsčiųjų taku palei Ventos upę. Pasivaikščiojimo galutinėje stotelėje visų dalyvių laukė viktorina apie Lietuvą.

Apibendrinant šias dvi veiklas, galima drąsiai teigti, kad jos buvo kupinos įvairių naujų patirčių. Kiekvienas žmogus, padėdamas kitiems, padeda ir sau, nes gali pats asmeniškai tobulėti, susirasti naujų draugų ir bendrauti su įdomiais žmonėmis. Projektas „Kad būtų geriau – judam sparčiau“ buvo ne tik smagus bendrystės laikas, bet praturtino žiniomis apie mus pačius.

 

Dorinio ugdymo (etikos) ir teatro mokytoja Vita Pleskūnienė