Gimnazijos taryba 2021/2023 m. m.

Vardas Pavardė

Pareigos

El.paštas

Pirmininkas (-ė)
Sekretorius (-ė)
Tarybos narys (-ė), mokytojų atstovas (-ė)
 Tarybos narys (-ė), mokytojų atstovas (-ė)
 Tarybos narys (-ė), mokytojų atstovas (-ė)
 Tarybos narys (-ė), mokytojų atstovas (-ė)
 Tarybos narys (-ė), tėvų atstovas (-ė)
Tarybos narys (-ė), tėvų atstovas (-ė)
Tarybos narys (-ė), tėvų atstovas (-ė)
Tarybos narys (-ė), tėvų atstovas (-ė)
Tarybos narys (-ė), mokinių atstovas (-ė)
Tarybos narys (-ė), mokinių atstovas (-ė)
Tarybos narys (-ė), mokinių atstovas (-ė)
Tarybos narys (-ė), mokinių atstovas (-ė)
Tarybos narys (-ė), mokinių atstovas (-ė)

 

Gimnazijos tarybos nuostatai

Gimnazijos tarybos protokolai

Mokinių savivalda

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinių savivalda veikia mišriosios savivaldos principu, t.y.: turi renkamąjį (prezidentas ir jo komanda), savanoriškąjį (savanoriai) ir atstovaujamąjį (klasių seniūnai ir pavaduotojai) organus.

Prezidento komanda

Mokinių prezidento ir jo komandos funkcijos:

• Atstovauti mokinių interesams.
• Skatinti demokratiškumo ugdymą gimnazijoje
• Inicijuoti ir organizuoti gimnazijos kultūrinius, sportinius renginius, talkas, akcijas.
• Teikti pasiūlymus dėl mokyklos nuostatų, mokyklos darbo tvarkos taisyklių ir kitų dokumentų pataisų.
• Padėti gimnazijos administracijai, klasių vadovams spręsti mokinių elgesio ir drausmės klausimus.

Klasių seniūnai ir pavaduotojai

 

Klasė

Seniūnas (-ė)

Pavaduotojas (-a)

I GA Austėja Svirskytė

Samanta Pilvelytė

I GB Lukas Jucius

Liutauras Kazlauskas

I GC Pijus Ringys

Eresta Juškaitė

I GD Eimantas Riauba

Gabrielė Šileikaitė

II GA Adrija Kačiušytė

Vytautė Kumžaitė

II GB Lidija Terechova

Ema Griciūtė

II GC Kotryna Lučinskaitė

Irūna Kačinskytė

II GD Rokas Kazelskis

Mantvydas Palubinskas

III GA Arnas Katilius

Ula Andrijaitytė

III GB Kajus Grigalaitis

Gustė Daugvilaitė

III GC Brigita Trambavičiūtė

Arūnė Dunauskytė

III GD Mileta Abartaitė

Gabrielis Beniušis

IV GA Akvilė Kančauskaitė

Kotryna Kiudulaitė

IV GB Ieva Norkutė

Alanas Razmus

IV GC Arnoldas Žebrauskas

Simona Sukurytė

IV GD Kipras Kunigėlis

Andrėja Jonušaitė

 

Seniūnų ir pavaduotojų funkcijos:

• Atstovauti klasių bendruomenių interesams.
• Perduoti informaciją klasių bendruomenėms.

Savanoriai

 

 

Vardas Pavardė

Klasė

 

 

Savanorių funkcijos:

• Organizuoti ar inicijuoti organizavimą gimnazijos kultūrinius, sportinius renginius, talkas, akcijas.
• Skatinti mokinius įsitraukti į mokyklos veiklos organizavimo procesus.
• Skatinti pilietinį aktyvumą.
• Suteikti bendravimo ir bendradarbiavimo patirties.