Darbo laikas

I–IV 8.00–16.00

V 8.00–15.00

Skaityklos vedėja Jadvyga Vaišvilienė

Skaitykla – informacijos ir mokinių užimtumo centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia ir turtinga informacine bei technine baze, tenkinanti gimnazijos bendruomenės narių informacijos poreikius, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui. Gimnazijoje veikia 28 vietų skaitykla. Skaitykloje kaupiami, tvarkomi ir saugomi žinynai, žodynai, informaciniai leidiniai, veikia 6 kompiuteriai su interneto prieiga. Skaitykla gali naudotis visi gimnazijos mokiniai bei darbuotojai. Ji organizuoja mokinių ir pedagogų informacinį aptarnavimą, sudaro galimybes skaitytojams gauti reikiamus spaudinius. Skaitykla padeda mokiniams išmokti savarankiškai, kritiškai ir kūrybiškai naudotis įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis. Sykiu ji brandina sąmoningą ir reiklų kultūros vartotoją.

Gimnazijos skaitykloje vyksta interaktyvios pamokos, mokytojų metodiniai pasitarimai, seminarai, konferencijos bei susitikimai su įvairiausiais įdomiais žmonėmis, aplankančiais gimnaziją. Patalpoje yra visa garso, vaizdo bei kompiuterinė technika, leidžianti šiuos susitikimus paversti įdomiais bei gyvais, sudaromos sąlygos mokytis ir mokyti skaitykloje.

Skaitykloje kaupiami mokinių darbai (pranešimai, referatai, esė ir kt.), profesinio orientavimo medžiaga, pamokų, renginių, švenčių, minėjimų vaizdo medžiaga, spauda, metodinė, mokslinė, pedagoginė literatūra, seminarų medžiaga, mokytojų kūrybos darbai (patirties sklaida, pranešimai ir kt.), informaciniai leidiniai, garsajuostės, vaizdajuostės, multimedijos ir dauginimo technika, teikiamos laminavimo, kopijavimo paslaugos, dokumentų terminis ir spiralinis įrišimas, spausdinimas, skenavimas.

Skaitykla teikia edukacines bei informacines paslaugas ir moko mokyklos bendruomenę naudotis interaktyviomis technologijomis. Taip sudaromos sąlygos ir pagerinamos galimybės mokiniams savarankiškai mokytis, o pedagogams rengtis pamokoms ir ieškoti naujų darbo metodų.