Sveikinime mūsų gimnazijos bendruomenei rašoma, kad dailininkas, filosofas, archeologas, keliautojas, mistikas, visuomenės veikėjas Nikolajus Rerichas, per savo gyvenimą nutapęs apie 7000 darbų, parašęs 30 literatūrinių kūrinių, yra sakęs: „Jeigu žmonija pripažino Raudonąjį Kryžių fiziškai sužeistiems ir ligoniams, tai lygiai taip pat pripažins ji ir Taikos vėliavą, kaip taikingos pažangos ir dvasios sveikatos simbolį…” Visi suprantame, kad be dvasios stiprybės, sąmoningumo nebus ir fizinės sveikatos, kuria rūpintis šiuo metu labai svarbu.

Rugsėjo 1-osios proga linkime Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos bendruomenei sėkmės skleidžiant mokykloje Meilę, Džiaugsmą ir Grožį.

Pagarbiai
Dr. Auksė Narvilienė
Taikos vėliavos komitetas