Biblioteka – Skaitykla

Darbo laikas

  • Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.45–15.45 val.
  • Penktadieniais 7.45–14.45 val.
  • Pietų pertrauka 11.15–11.45 val.

Bibliotekininkė Laimutė Žukauskienė

Gimnazijos biblioteka – informacijos ir užimtumo centras, mokymo ir mokymosi vieta su informacine ir technine baze, visapusiškai tenkinanti gimnazijos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla remianti ugdymo procesą, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui. Jos paskirtis – ne tik kaupti ir tvarkyti, bet ir įsilieti į bendrą gimnazijos veiklą.

Biblioteka-skaitykla vykdo informacines ir edukacines funkcijas. Gimnazijos bibliotekoje komplektuojamas, tvarkomas, saugomas ir populiarinamas fondas įvairiose laikmenose atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius. Organizuojamas mokinių, pedagogų ir gimnazijos bendruomenės bibliotekinis-informacinis aptarnavimas, sudarant galimybę skaitytojams gauti reikiamus spaudinius.  Skaitytojai gali naudotis kompiuteriais ir nemokamu internetu, spausdintuvais, skeneriu, teikiamos kopijavimo paslaugos ir dokumentų spiralinis įrišimas.

Bibliotekoje-skaitykloje organizuojamos kalendorinių, valstybinių švenčių, rašytojų jubiliejinių datų parodos. Čia vyksta mokytojų metodiniai pasitarimai, seminarai, prireikus vedamos pamokos. Vyksta bendradarbiavimas gimnazijos, miesto ir kitų rajono mokyklų bibliotekomis. Bibliotekininkas dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose ir kituose profesiniuose renginiuose.

Skaitykloje įrengtos 28 darbo vietos: 7 kompiuteriai, multimedija, skeneris, kopijavimo ir spausdinimo aparatai. Bibliotekoje įdiegta TAMO elektroninė biblioteka. Ši programa leidžia automatizuoti visus bibliotekinius procesus nuo dokumento gavimo, jo aprašymo iki skaitytojo aptarnavimo.

Gimnazijos biblioteka-skaitykla – tai ne tik knygų saugykla ir vieta, kur galima susirasti reikalingą informaciją, bet čia galima puikiai praleisti laiką, pabendrauti su draugais, kolegomis.