Darbo laikas
I–IV    8.00–16.00
V        8.00–15.00

Bibliotekos vedėja Laimutė Žukauskienė

Gimnazijos biblioteka – tai informacinis centras, orientuotas į klientą. Jos paskirtis – ne tik kaupimas ir tvarkymas, bet ir įsiliejimas į bendrą mokyklos veiklą. Tiek bibliotekos, tiek skaityklos prioritetu būtų galima išskirti tai, kad jos prieinamos visą dieną ir tiesiogiai susijusios su mokymosi procesu. Čia sukuriama mokymosi aplinka: atėjęs mokinys virsta ,,smalsumo žadintoju“, padedančiu formuluoti klausimus ir nukreipiančiu juos prie įvairių informacijos šaltinių mokykloje ir už jos ribų. Tiek mokiniai, tiek mokytojai gali naudotis įvairaus sudėtingumo informacijos šaltiniais (pradedant knyga, žinynu ir baigiant informacijos paieška internete).

Biblioteka vykdo informacines ir edukacines funkcijas. Mokyklos bibliotekoje komplektuojamas, tvarkomas, saugomas ir populiarinamas fondas visose įmanomose laikmenose atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius. 2014 metų spalio 31 dieną bibliotekos fondą sudarė 3133 egzemplioriai, o vadovėlių fondą – 13267 egzemplioriai. Mokyklos bendruomenės nariams teikiamos informacinės paslaugos, savo fondais ir veikla dalyvauja ugdymo procese, sudarydama sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti. Mokiniams teikiama profesinio informavimo paslauga interneto technologijų priemonėmis bei organizuojamas mokinių, pedagogų ir administracijos bibliotekinis-informacinis aptarnavimas, sudarant galimybę skaitytojams gauti reikiamus spaudinius. 

Biblioteka-skaitykla aktyviai dalyvauja gimnazijos kaitos procesuose, organizuoja parodėles įvairių švenčių, minėjimų proga, konsultuoja mokytojus organizuojant vakarus, seminarus ir kitus renginius. Čia dažnai vedamos atviros ir netradicinės pamokos naudojant informacines technologijas. Bendradarbiaujame su mokyklos bendruomene,  miesto ir kitų rajono mokyklų bibliotekomis. Bibliotekininkė dalyvauja projektuose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose ir kituose profesiniuose renginiuose.

Skaitykloje yra šešios kompiuterizuotos darbo vietos ir viena bibliotekoje. Teikiama galimybė naudotis internetu, intranetu. Intranete yra įvesti grožinės literatūros ir vadovėlių sąrašai, naujausi literatūros sąrašai.  Gimnazijoje įdiegta mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS. Ši programa leidžia automatizuoti visus bibliotekinius procesus nuo dokumento gavimo, jo aprašymo iki skaitytojo aptarnavimo.