GIMNAZIJOJE DIRBANTYS MOKYTOJAI

Mokytojo vardas, pavardė

Dėstomas dalykas

Kabineto numeris

Kvalifikacinė kategorija

El.paštas

Jovita Bražukienė Muzika, neformalusis švietimas

309

Mokytoja jovita.brazukiene@ivinskis.lt
Jurgita Butnorienė Fizinis ugdymas

Sporto salė

Metodininkė jurbut@ivinskis.lt
Jūratė Čaplinskienė Ekonomika, matematika

302

Metodininkė jurcap@ivinskis.lt
Violeta Čibinskienė Fizika

310

Metodininkė viocib@ivinskis.lt
Alina Gricienė Technologijos, dailė, neformalusis švietimas

107

Metodininkė aligri@ivinskis.lt
Antanas Gricius Neformalusis švietimas

Sporto salė

Vyresn. mokytojas antgri@ivinskis.lt
Žyginta Ivanaviečienė Dailė, neformalusis švietimas

312

Metodininkė zygiva@ivinskis.lt
Nijolė Jankauskienė Užsienio kalba (anglų kalba)

106

Metodininkė nijjan@ivinskis.lt
Laima Jonušaitė Chemija, biologija

210

Metodininkė, ekspertė laijon@ivinskis.lt
Sigita Každailytė Užsienio kalba (anglų kalba)

216

Mokytoja sigita.kazdailyte@ivinskis.lt
Vitas Kazlauskas Technologijos, braižyba

108, 109

Vyresn. mokytojas vitkaz@ivinskis.lt
Dalia Klinauskienė Matematika

305

Metodininkė dalkli@ivinskis.lt
Inga Klinauskienė Užsienio kalba (anglų kalba)

207

Metodininkė inga.klinauskiene@ivinskis.lt
Tatjana Kriliuvienė Užsienio kalba (anglų kalba)

216

Ekspertė tankri@ivinskis.lt
Jurgita Kušleikienė Chemija

211

Metodininkė jurgita.kusleikiene@ivinskis.lt
Ingrida Levitaitė Neformalusis švietimas

Šokių salė

Mokytoja inglev@ivinskis.lt
Leonida Lukaitė Matematika

306

Metodininkė leoluk@ivinskis.lt
Asta Mazūraitė Lietuvių kalba ir literatūra

102

Metodininkė astmaz@ivinskis.lt
Jelena Medvedeva Užsienio kalba (rusų kalba)

110

Vyresn. mokytoja jelena.medvedeva@ivinskis.lt
Roma Mickutė Istorija  217 Vyresn. mokytoja roma.mickute@ivinskis.lt
Aušra Nemunaitė-Makaravičienė Dorinis ugdymas (tikyba), fizika

206, 311

Metodininkė ausra.makaraviciene@ivinskis.lt
Vita Pleskūnienė Dorinis ugdymas (etika), neformalusis švietimas

118

Metodininkė vitsta@ivinskis.lt
Ina Prialgauskienė Užsienio kalba (rusų)

304A

Vyresn. mokytoja ina.prialgauskiene@ivinskis.lt
Valerijus Ponomariovas Neformalusis švietimas

Sporto salė

Metodininkas valerijus.ponomariovas@ivinskis.lt
Rima Raščikienė Geografija

307

Metodininkė rimras@ivinskis.lt
Ramunė Radžiūtė-Bačkauskienė Užsienio kalba (anglų kalba)

105

Metodininkė ramrad@ivinskis.lt
Jolanta Reimerienė Lietuvių kalba ir literatūra

114

Metodininkė jolrei@ivinskis.lt
Raimonda Rumbinaitė Lietuvių kalba ir literatūra

203

Metodininkė rairum@ivinskis.lt
Juozas Savickas Fizinis ugdymas

Sporto salė

Ekspertas juosav@ivinskis.lt
Vitalija Šukienė Matematika

303

Metodininkė vitsuk@ivinskis.lt
Vita Šventickienė Lietuvių kalba ir literatūra

103

Metodininkė vitsve@ivinskis.lt
Rolandas Tamošaitis Istorija

116

Metodininkas roltam@ivinskis.lt
Dalia Tamoševičiūtė Informatika

316A

Metodininkė daltam@ivinskis.lt
Inga Tarasevičienė Biologija

212

Metodininkė ingtar@ivinskis.lt
Tomas Tarasevičius Informatika, neformalusis švietimas

316

Metodininkas tomtar@ivinskis.lt
Valdonė Versickienė Užsienio kalba (anglų kalba)

209

Ekspertė valver@ivinskis.lt
Vilma Žukauskienė Vokiečių kalba

304

Metodininkė vilzuk@ivinskis.lt

I-IV GIMNAZIJOS KLASIŲ VADOVAI

Mokytojo vardas, pavardė

Klasė

Kabineto numeris

El.paštas

Aušra Nemunaitė-Makaravičienė I GA

206

ausramak@ivinskis.lt
Ramune Radžiūtė-Bačkauskienė I GB

105

ramrad@ivinskis.lt
Žyginta Ivanavičienė I GC

312

zygiva@ivinskis.lt
Jūratė Čaplinskiene I GD

302

jurcap@ivinskis.lt
Inga Tarasevičienė II GA

212

ingtar@ivinskis.lt
Dalia Klinauskienė II GB

305

dalkli@ivinskis.lt
Inga Klinauskienė II GC

104

inga.klinauskien@ivinskis.lt
Laima Jonušaitė II GD

210

laijon@ivinskis.lt
Vita Pleskūnienė III GA

118

vitsta@ivinskis.lt
Raimonda Rumbinaitė III GB

203

rairum@ivinskis.lt
Alina Gricienė III GC

107

aligri@ivinskis.lt
Jolanta Reimerienė III GD

114

jolrei@ivinskis.lt
Leonida Lukaitė IV GA

306

leoluk@ivinskis.lt
Roma Mickutė IV GB  217 roma.mickute@ivinskis.lt
Violeta Čibinskienė IV GC

310

viocib@ivinskis.lt
Asta Mazūraitė IV GD

102

astmaz@ivinskis.lt