GIMNAZIJOJE DIRBANTYS MOKYTOJAI

Mokytojo vardas, pavardė

Dėstomas dalykas

Kabineto numeris

Kvalifikacinė kategorija

El.paštas

Odeta Stučinskienė Muzika, neformalusis švietimas

309

Mokytoja odeta.stucinskiene@ivinskis.lt
Jurgita Butnorienė Fizinis ugdymas

Sporto salė

Metodininkė jurgita.butnoriene@ivinskis.lt
Jūratė Čaplinskienė Ekonomika, matematika

302

Metodininkė jurate.caplinskiene@ivinskis.lt
Alina Gricienė Technologijos, dailė, neformalusis švietimas

107

Metodininkė alina.griciene@ivinskis.lt
Antanas Gricius Neformalusis švietimas

Sporto salė

Vyresn. mokytojas antanas.gricius@ivinskis.lt
Žyginta Ivanavičienė Dailė, neformalusis švietimas

312

Metodininkė zyginta.ivanaviciene@ivinskis.lt
Laima Jonušaitė Chemija, biologija

210

Metodininkė, ekspertė laima.jonusaite@ivinskis.lt
Gediminas Jonuškis Neformalusis švietimas

Sporto salė

Metodininkas gediminas.jonuskis@ivinskis.lt
Juventa Katkutė Fizinis ugdymas

106

Mokytoja juvente.katkute@ivinskis.lt
Aistė Kavanauskaitė-Lukšė Geografija

307

Vyresn. mokytoja aiste.kavanauskaite.lukse@ivinskis.lt
Sigita Každailytė Užsienio kalba (anglų kalba)

216

Mokytoja sigita.kazdailyte@ivinskis.lt
Rūta Pranckutė Technologijos, braižyba

108, 109

 Mokytoja ruta.pranckute@ivinskis.lt
Dalia Klinauskienė Matematika

305

Metodininkė dalia.klinauskiene@ivinskis.lt
Inga Klinauskienė Užsienio kalba (anglų kalba)

207

Metodininkė inga.klinauskiene@ivinskis.lt
Violeta Laurutienė Istorija

217

Ekspertė violeta.laurutiene@ivinskis.lt
Ingrida Levitaitė Neformalusis švietimas

Šokių salė

Mokytoja ingrida.levitaite@ivinskis.lt
Dalia Liutkienė Fizika

310

Metodininkė dalia.liutkiene@ivinskis.lt
Leonida Lukaitė Matematika

306

Metodininkė leonida.lukaite@ivinskis.lt
Asta Mazūraitė Lietuvių kalba ir literatūra

102

Metodininkė asta.mazuraite@ivinskis.lt
Jelena Medvedeva Užsienio kalba (rusų kalba)

110

Vyresn. mokytoja jelena.medvedeva@ivinskis.lt
Alfredas Milaknis Istorija 106 Vyresn. mokytoja alfredas.milaknis@ivinskis.lt
Aušra Nemunaitė-Makaravičienė Dorinis ugdymas (tikyba), fizika

206, 311

Metodininkė ausra.makaraviciene@ivinskis.lt
Vita Pleskūnienė Dorinis ugdymas (etika), neformalusis švietimas

118

Metodininkė vita.pleskuniene@ivinskis.lt
Ina Prialgauskienė Užsienio kalba (rusų)

304A

Vyresn. mokytoja ina.prialgauskiene@ivinskis.lt
Valerijus Ponomariovas Neformalusis švietimas

Sporto salė

Metodininkas valerijus.ponomariovas@ivinskis.lt
Ramunė Radžiūtė-Bačkauskienė Užsienio kalba (anglų kalba)

105

Metodininkė ramune.radziute@ivinskis.lt
Jolanta Reimerienė Lietuvių kalba ir literatūra

114

Metodininkė jolanta.reimeriene@ivinskis.lt
Staselė Riškienė Užsienio kalba (anglų kalba)

216

Ekspertė stasele.riskiene@ivinskis.lt
Raimonda Rumbinaitė Lietuvių kalba ir literatūra

203

Metodininkė raimonda.rumbinaite@ivinskis.lt
Juozas Savickas Fizinis ugdymas

Sporto salė

Ekspertas juozas.savickas@ivinskis.lt
Vitalija Šukienė Matematika

303

Metodininkė vitalija.sukiene@ivinskis.lt
Vita Šventickienė Lietuvių kalba ir literatūra

103

Metodininkė vita.sventickiene@ivinskis.lt
Rolandas Tamošaitis Istorija

116

Metodininkas rolandas.tamosaitis@ivinskis.lt
Dalia Tamoševičiūtė Informatika

316A

Metodininkė dalia.tamoseviciute@ivinskis.lt
Inga Tarasevičienė Biologija

212

Metodininkė inga.taraseviciene@ivinskis.lt
Tomas Tarasevičius Informatika

316

Metodininkas tomas.tarasevicius@ivinskis.lt
Valdonė Verseckienė Užsienio kalba (anglų kalba)

209

Ekspertė valdone.verseckiene@ivinskis.lt
Vilma Žukauskienė Vokiečių kalba

304

Metodininkė vilma.zukauskiene@ivinskis.lt

I–IV GIMNAZIJOS KLASIŲ VADOVAI

Mokytojo vardas, pavardė

Klasė

Kabineto numeris

El.paštas

Odeta Stučinskienė IGA

308

odeta.stucinskiene@ivinskis.lt
Dalia klinauskienė IGB

305

dalia.klinauskiene@ivinskis.lt
Leonida Lukaitė IGC

306

leonida.lukaite@ivinskis.lt
Alina Gricienė IGD

107

alina.griciene@ivinskis.lt
Vita Šventickienė IGE

103

vita.sventiskiene@ivinskis.lt
Ina Prialgauskienė IIGA

304

ina.prialgauskiene@ivinskis.lt
Aistė Kavanauskaitė-Lukšė IIGB

307

aiste.kavanauskaite@ivinskis.lt
Sigita Každailytė IIGC

215

aiste.kazdailyte@ivinskis.lt
Juventa Katkutė IIGD

106

juventa.katkute@ivinskis.lt
Aušra Nemunaite-Makaravičienė IIIGA

206

ausra.makaraviciene@ivinskis.lt
Ramunė Radžiūtė-Bačkauskienė IIIGB

105

ramune.radziute@ivinskis.lt
Žyginta Ivanavičienė IIIGC

312

zyginta.ivanaviciene@ivinskis.lt
Inga Taraseviciene IVGA 212 inga.taraseviciene@ivinskis.lt
Florentina Navickiene IVGB 301 florentina.navickiene@ivinskis.lt
Laima Jonušaite IVGC

210

laima.jonusaite@ivinskis.lt