GIMNAZIJOJE DIRBANTYS MOKYTOJAI

Mokytojo vardas, pavardė

Dėstomas dalykas

Kabineto numeris

Kvalifikacinė kategorija

El.paštas

Jovita Bražukienė Muzika, neformalusis švietimas

309

Mokytoja jovita.brazukiene@ivinskis.lt
Jurgita Butnorienė Fizinis ugdymas

Sporto salė

Metodininkė jurgita.butnoriene@ivinskis.lt
Jūratė Čaplinskienė Ekonomika, matematika

302

Metodininkė jurate.caplinskiene@ivinskis.lt
Alina Gricienė Technologijos, dailė, neformalusis švietimas

107

Metodininkė alina.griciene@ivinskis.lt
Antanas Gricius Neformalusis švietimas

Sporto salė

Vyresn. mokytojas antanas.gricius@ivinskis.lt
Žyginta Ivanavičienė Dailė, neformalusis švietimas

312

Metodininkė zyginta.ivanaviciene@ivinskis.lt
Laima Jonušaitė Chemija, biologija

210

Metodininkė, ekspertė laima.jonusaite@ivinskis.lt
Gediminas Jonuškis Neformalusis švietimas

Sporto salė

Metodininkas gediminas.jonuskis@ivinskis.lt
Juventa Katkutė Fizinis ugdymas

106

Mokytoja juvente.katkute@ivinskis.lt
Aistė Kavanauskaitė-Lukšė Geografija

307

Vyresn. mokytoja aiste.kavanauskaite.lukse@ivinskis.lt
Sigita Každailytė Užsienio kalba (anglų kalba)

216

Mokytoja sigita.kazdailyte@ivinskis.lt
Vitas Kazlauskas Technologijos, braižyba

108, 109

Vyresn. mokytojas vitas.kazlauskas@ivinskis.lt
Dalia Klinauskienė Matematika

305

Metodininkė dalia.klinauskiene@ivinskis.lt
Inga Klinauskienė Užsienio kalba (anglų kalba)

207

Metodininkė inga.klinauskiene@ivinskis.lt
Jurgita Kušleikienė Chemija

211

Metodininkė jurgita.kusleikiene@ivinskis.lt
Violeta Laurutienė Istorija

217

Ekspertė violeta.laurutiene@ivinskis.lt
Ingrida Levitaitė Neformalusis švietimas

Šokių salė

Mokytoja ingrida.levitaite@ivinskis.lt
Dalia Liutkienė Fizika

310

Metodininkė dalia.liutkiene@ivinskis.lt
Leonida Lukaitė Matematika

306

Metodininkė leonida.lukaite@ivinskis.lt
Asta Mazūraitė Lietuvių kalba ir literatūra

102

Metodininkė asta.mazuraite@ivinskis.lt
Jelena Medvedeva Užsienio kalba (rusų kalba)

110

Vyresn. mokytoja jelena.medvedeva@ivinskis.lt
Alfredas Milaknis Istorija 106 Vyresn. mokytoja alfredas.milaknis@ivinskis.lt
Aušra Nemunaitė-Makaravičienė Dorinis ugdymas (tikyba), fizika

206, 311

Metodininkė ausra.makaraviciene@ivinskis.lt
Vita Pleskūnienė Dorinis ugdymas (etika), neformalusis švietimas

118

Metodininkė vita.pleskuniene@ivinskis.lt
Ina Prialgauskienė Užsienio kalba (rusų)

304A

Vyresn. mokytoja ina.prialgauskiene@ivinskis.lt
Valerijus Ponomariovas Neformalusis švietimas

Sporto salė

Metodininkas valerijus.ponomariovas@ivinskis.lt
Ramunė Radžiūtė-Bačkauskienė Užsienio kalba (anglų kalba)

105

Metodininkė ramune.radziute@ivinskis.lt
Jolanta Reimerienė Lietuvių kalba ir literatūra

114

Metodininkė jolanta.reimeriene@ivinskis.lt
Staselė Riškienė Užsienio kalba (anglų kalba)

216

Ekspertė stasele.riskiene@ivinskis.lt
Raimonda Rumbinaitė Lietuvių kalba ir literatūra

203

Metodininkė raimonda.rumbinaite@ivinskis.lt
Juozas Savickas Fizinis ugdymas

Sporto salė

Ekspertas juozas.savickas@ivinskis.lt
Vitalija Šukienė Matematika

303

Metodininkė vitalija.sukiene@ivinskis.lt
Vita Šventickienė Lietuvių kalba ir literatūra

103

Metodininkė vita.sventickiene@ivinskis.lt
Rolandas Tamošaitis Istorija

116

Metodininkas rolandas.tamosaitis@ivinskis.lt
Dalia Tamoševičiūtė Informatika

316A

Metodininkė dalia.tamoseviciute@ivinskis.lt
Inga Tarasevičienė Biologija

212

Metodininkė inga.taraseviciene@ivinskis.lt
Tomas Tarasevičius Informatika, neformalusis švietimas

316

Metodininkas tomas.tarasevicius@ivinskis.lt
Valdonė Verseckienė Užsienio kalba (anglų kalba)

209

Ekspertė valdone.verseckiene@ivinskis.lt
Vilma Žukauskienė Vokiečių kalba

304

Metodininkė vilma.zukauskiene@ivinskis.lt

I–IV GIMNAZIJOS KLASIŲ VADOVAI

Mokytojo vardas, pavardė

Klasė

Kabineto numeris

El.paštas

Ina Prialgauskienė IGA

304

ina.prialgauskiene@ivinskis.lt
Aistė Kavanauskaitė-Lukšė IGB

307

aiste.kavanauskaite@ivinskis.lt
Sigita Každailytė IGC

215

aiste.kazdailyte@ivinskis.lt
Juventa Katkutė IGD

106

juventa.katkute@ivinskis.lt
Aušra Nemunaite-Makaravičienė IIGA

206

ausra.makaraviciene@ivinskis.lt
Ramunė Radžiūtė-Bačkauskienė IIGB

105

ramune.radziute@ivinskis.lt
Žyginta Ivanavičienė IIGC

312

zyginta.ivanaviciene@ivinskis.lt
Jūratė Čaplinskienė IIGD 302 jurate.caplinskiene@ivinskis.lt
Inga Taraseviciene IIIGA 212 inga.taraseviciene@ivinskis.lt
Florentina Navickiene IIIGB 301 florentina.navickiene@ivinskis.lt
Laima Jonušaite IIIGC

210

laima.jonusaite@ivinskis.lt
Vita Pleskūnienė IVGA

118

vita.pleskuniene@ivinskis.lt
Raimonda Rumbinaitė IVGB  203 raimonda.rumbinaite@ivinskis.lt
Alina Gricienė IVGC

107

alina.griciene@ivinskis.lt
Jolanta Reimerienė IVGD

114

jolanta.reimeriene@ivinskis.lt