Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje

Pagrindinis sveikatos priežiūros tikslas – saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą. Visuomenės sveikatos specialistas – pirmas žmogus mokykloje į kurį galite kreiptis dėl patarimo ar informacijos, kaip išsaugoti ir stiprinti Jūsų vaiko sveikatą. Jis – tarsi tarpininkas sveikatos klausimais tarp Jūsų ir įstaigos administracijos, taip pat jis gali patarti, kur ieškoti pagalbos rimtesniais atvejais.

Pagrindiniai sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniai:

1. Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
2. Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
3. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.
4. Suteikti pirmąją pagalbą pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimo atvejais.

 Visuomenės sveikatos specialisto veiklos kryptys:

1. Sveikatinimo veiklos metodinė konsultacinė pagalba mokytojams, mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams).
2. Sveikatinimo renginių įgyvendinimas mokykloje.
3. Mokinių sveikatos rodiklių bei sergamumo analizė ir pateikimas mokyklos bendruomenei.
4. Mokymosi aplinkos ir sąlygų formavimas pagal visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimus.
5. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė.
6. Priešepideminių priemonių vykdymas kilus susirgimo užkrečiamosiomis ligomis pavojui ir joms atsiradus.
Mokinių sveikata bus ugdoma sėkmingai, jei šiame procese aktyviai dalyvaus:
1. tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti šeimos nariai;
2. patys mokiniai.

Tai svarbu:
Visi visuomenės priežiūros specialisto teikiami asmeniniai patarimai, pokalbiai su tėvais apie vaikų sveikatą yra konfidencialūs!
Priimant svarbius sprendimus įstaigoje jis gina visų vaikų teisę į sveikatą stiprinančią aplinką.

Turite klausimų apie savo vaiko sveikatą? Drąsiai klauskite visuomenės sveikatos specialisto.

Visuomenės sveikatos specialistė – Emilija Ročienė

Darbo laikas:
Pirmadienis 8.30 – 16.30
Trečiadienis 8.30 – 16.30
Ketvirtadienis 8.30 – 11.00

el. paštas ebaskyte@gmail.com
Mob. tel. 8 67 713 913