Gimnazijos taryba

GIMNAZIJOS TARYBA 2021–2023 M. M.

Vardas, pavardė

Pareigos

El. paštas

Tomas Tarasevičius Pirmininkas tomas.tarasevicius@ivinskis.lt
Asta Mazūraitė Sekretorė asta.mazuraite@ivinskis.lt
Aušra Nemunaitė-Makaravičienė Tarybos narė, mokytojų atstovė ausra.makaraviciene@ivinskis.lt
Raimonda Rumbinaitė  Tarybos narė, mokytojų atstovė raimonda.rumbinaite@ivinskis.lt
Inga Klinauskienė  Tarybos narė, mokytojų atstovė inga.klinauskiene@ivinskis.lt
Rasa Salygienė  Tarybos narė, tėvų (rūpintojų) atstovė
Sandra Jakė  Tarybos narė, tėvų (rūpintojų) atstovė
 Inga Jonuškienė Tarybos narė, tėvų (rūpintojų) atstovas
Sandra Pocienė Tarybos narė, tėvų (rūpintojų) atstovas
Jolita Riaubė Tarybos narė, tėvų (rūpintojų) atstovas
Aistė Kavanauskaitė-Lukšė Tarybos narė, bendruomenės atstovė
Ranatas Vazgis Tarybos narys, mokinių atstovas ranatas.vazgis@ivinskis.lt
Ema Griciūtė Tarybos narė, mokinių atstovė ema.griciute@ivinskis.lt
Eimantas Riauba Tarybos narys, mokinių atstovas eimantas.riauba@ivinskis.lt
Austėja Svirskytė Tarybos narė, mokinių atstovė austeja.svirskyte@ivinskis.lt
Samanta Pilvelytė Tarybos narė, mokinių atstovė samanta.pilvelyte@ivinskis.lt

DOKUMENTAI