Gimnazijos taryba

GIMNAZIJOS TARYBA 2021–2023 M. M.

Vardas, pavardė

Pareigos

El. paštas

Aistė Kavanauskaitė-Lukšė Pirmininkas aiste.kavanauskaite.lukse@ivinskis.lt
Juventa Katkutė-Ratinienė Sekretorė juventa.katkute@ivinskis.lt
Žyginta Ivanavičienė Tarybos narė, mokytojų atstovė zyginta.ivanaviciene@ivinskis.lt
Dalia Liutkienė  Tarybos narė, mokytojų atstovė dalia.liutkiene@ivinskis.lt
Vita Šventickienė  Tarybos narė, mokytojų atstovė vita.sventickiene@ivinskis.lt
Simona Glazauskienė  Tarybos narė, tėvų (rūpintojų) atstovė
Lina Raščiukienė  Tarybos narė, tėvų (rūpintojų) atstovė
Kateryna Jablonskienė Tarybos narė, tėvų (rūpintojų) atstovas
Jolita Beniušė Tarybos narė, tėvų (rūpintojų) atstovas
Jolita Riaubė Tarybos narė, tėvų (rūpintojų) atstovas
Erika Bielskienė Tarybos narė, bendruomenės atstovė
Kamilė Jokubaitytė Tarybos narys, mokinių atstovas kamile.jokubaityte@ivinskis.lt
Luka Staškevičiūtė Tarybos narė, mokinių atstovė luka.staskeviciute@ivinskis.lt
Mėta Salygaitė Tarybos narys, mokinių atstovas meta.salygaite@ivinskis.lt
Luknė Vieliūtė Tarybos narė, mokinių atstovė lukne.vieliute@ivinskis.lt
Odilija Budreckytė Tarybos narė, mokinių atstovė odlilija.budreckaite@ivinskis.lt

DOKUMENTAI