Gimnazijos taryba

GIMNAZIJOS TARYBA 2021–2023 M. M.

Vardas, pavardė

Pareigos

El. paštas

Tomas Tarasevičius Pirmininkas tomas.tarasevicius@ivinskis.lt
Asta Mazūraitė Sekretorė asta.mazuraite@ivinskis.lt
Aušra Nemunaitė-Makaravičienė Tarybos narė, mokytojų atstovė ausra.makaraviciene@ivinskis.lt
Raimonda Rumbinaitė  Tarybos narė, mokytojų atstovė raimonda.rumbinaite@ivinskis.lt
Inga Klinauskienė  Tarybos narė, mokytojų atstovė inga.klinauskiene@ivinskis.lt
Rasa Salygienė  Tarybos narė, tėvų (rūpintojų) atstovė
Lijana Pašakinskienė  Tarybos narė, tėvų (rūpintojų) atstovė
 Inga Jonuškienė Tarybos narė, tėvų (rūpintojų) atstovas
Sandra Pocienė Tarybos narė, tėvų (rūpintojų) atstovas
Jolita Riaubė Tarybos narė, tėvų (rūpintojų) atstovas
Aistė Kavanauskaitė-Lukšė Tarybos narė, bendruomenės atstovė
Arūnė Dunauskytė Tarybos narė, mokinių atstovė arune.dunauskyte@ivinskis.lt
Ema Griciūtė Tarybos narė, mokinių atstovė ema.griciute@ivinskis.lt
Eimantas Riauba Tarybos narys, mokinių atstovas eimantas.riauba@ivinskis.lt
Gabrielius Beniušis Tarybos narys, mokinių atstovas gabrielius.beniusis@ivinskis.lt
Mileta Abartaitė Tarybos narė, mokinių atstovė mileta.abartaite@ivinskis.lt

DOKUMENTAI