Mokinių savivalda

Mokinių savivalda

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinių savivalda veikia mišriosios savivaldos principu, t.y.: turi renkamąjį (prezidentas ir jo komanda), savanoriškąjį (savanoriai) ir atstovaujamąjį (klasių seniūnai ir pavaduotojai) organus.

Prezidento komanda

Ranatas Vazgis – Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinių prezidentas

Lidija Terechova – Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinių prezidento komandos narė

Titas Atstopas – Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinių prezidento komandos narys

Danielius Jalianiauskas – Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinių prezidento komandos narys

Mokinių prezidento ir jo komandos funkcijos:

• atstovauti mokinių interesams;
• skatinti demokratiškumo ugdymą gimnazijoje;
• inicijuoti ir organizuoti gimnazijos kultūrinius, sportinius renginius, talkas, akcijas;
• teikti pasiūlymus dėl gimnazijos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių ir kitų dokumentų pataisų;
• padėti gimnazijos administracijai, klasių vadovams spręsti mokinių elgesio ir drausmės klausimus.

Klasių seniūnai ir pavaduotojai

Klasė

Seniūnas

Pavaduotojas

IGA Austėja Svirskytė

Samanta Pilvelytė

IGB Lukas Jucius

Liutauras Kazlauskas

IGC Pijus Ringys

Eresta Juškaitė

IGD Eimantas Riauba

Gabrielė Šileikaitė

IIGA Adrija Kačiušytė

Vytautė Kumžaitė

IIGB Lidija Terechova

Ema Griciūtė

IIGC Kotryna Lučinskaitė

Irūna Kačinskytė

IIGD Rokas Kazelskis

Mantvydas Palubinskas

IIIGA Arnas Katilius

Ula Andrijaitytė

IIIGB Kajus Grigalaitis

Gustė Daugvilaitė

IIIGC Brigita Trambavičiūtė

Arūnė Dunauskytė

IIIGD Mileta Abartaitė

Gabrielis Beniušis

IVGA Akvilė Kančauskaitė

Kotryna Kiudulaitė

IVGB Ieva Norkutė

Alanas Razmus

IVGC Arnoldas Žebrauskas

Simona Sukurytė

IVGD Kipras Kunigėlis

Andrėja Jonušaitė

 

Seniūnų ir pavaduotojų funkcijos:

• atstovauti klasių bendruomenių interesams;
• perduoti informaciją klasių bendruomenėms.

Savanoriai

 

Vardas Pavardė

Klasė

 

Savanorių funkcijos:

• organizuoti ar inicijuoti gimnazijos kultūrinius, sportinius renginius, talkas, akcijas;
• skatinti mokinius įsitraukti į gimnazijos veiklos organizavimo procesus;
• skatinti pilietinį aktyvumą;
• suteikti bendravimo ir bendradarbiavimo patirties.

Dokumentai