Mokinių savivalda

Mokinių savivalda

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinių savivalda veikia mišriosios savivaldos principu, t.y.: turi renkamąjį (prezidentas ir jo komanda), savanoriškąjį (savanoriai) ir atstovaujamąjį (klasių seniūnai ir pavaduotojai) organus.

Prezidento komanda

Ranatas Vazgis – Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinių prezidentas

Lidija Terechova – Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinių prezidento komandos narė

Titas Atstopas – Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinių prezidento komandos narys

Danielius Jalianiauskas – Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinių prezidento komandos narys

Mokinių prezidento ir jo komandos funkcijos:

• atstovauti mokinių interesams;
• skatinti demokratiškumo ugdymą gimnazijoje;
• inicijuoti ir organizuoti gimnazijos kultūrinius, sportinius renginius, talkas, akcijas;
• teikti pasiūlymus dėl gimnazijos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių ir kitų dokumentų pataisų;
• padėti gimnazijos administracijai, klasių vadovams spręsti mokinių elgesio ir drausmės klausimus.

Klasių seniūnai ir pavaduotojai

Klasė Seniūnas Pavaduotojas
IGA Luknė Vieliūtė Ema Šivickaitė
IGB Vilija Terminaitė Viltė Jocaitė
IGC Agnė Daraškevičiūtė Aristėja Pužaitytė
IGD Erilė Šliupaitė Erikas Žilvytis
IIGA Samanta Pilvelytė Titas Atstopas
IIGB Lukas Jucius Liutauras Kazlauskas
IIGC Kostas Lukauskas Arvydas Šapkus
IIGD Eimantas Riauba Benas Eigirdas
IIIGA Emilija Petrošiūtė Livija Sutkutė
IIIGB Ema Griciūtė Lidija Terechova
IIIGC Paulina Miliauskaitė Danielius Jalianauskas
IVGA Arnas Katilius Ula Andrijaitytė
IVGB Ugnė Kudinova Agnė Giržadaitė
IVGC Brigita Trambavičiūtė Arūnė Dunauskytė
IVGD Mileta Abartaitė Ignas Jagminas

Seniūnų ir pavaduotojų funkcijos:

• atstovauti klasių bendruomenių interesams;
• perduoti informaciją klasių bendruomenėms.

Dokumentai