Gimnazijos istorija

■ 1981 m. rugsėjo 7 dieną mokykla atveria duris. Direktorius Romualdas Bladžinauskis, pavaduotojai ugdymui Vytautas Varkalis ir Genovaitė Lipskienė, užklasinio darbo organizatorė Regina Kazlauskienė, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vytautas Šerkšnas.
■ Pirmaisiais mokslo metais mokosi 762 mokiniai, yra 23 klasių komplektai, veikia 25 būreliai ir 7 fakultatyvai.
■ 1981–1991 m. mokyklos patalpose veikia Šiaulių rajono neakivaizdinė mokykla (direktorė K. Arust, vėliau K. Lipskis), kuri 1991 m. perorganizuojama į Kuršėnų 4-osios vidurinės mokyklos vakarinį skyrių.
■ 1987 m. mokykla gauna du pirmuosius kompiuterius BK0010.
■ 1988 m. mokykloje įrengiama kompiuterių klasė KUVT-86.
■ 1992 m. mokykloje pirmąkart vieši ir anglų kalbos moko studentas iš Kanados John Brant.
■ 1992 m. mokykloje lankosi dailininkė Ulla Taylor iš Australijos, kuri prisiminimui priešsalėje nutapo freską.
■ 1992 m. įkuriama atletinės gimnastikos salė.
■ 1992–1993 m. rėmėjai J. ir E. Sinkiai – Amerikos lietuviai – padovanoja mokyklai pirmąjį IBM kompiuterį.
■ 1993 m. įkuriama skautų organizacija (vadovė V. Šopienė).
■ 1993 m. vasario 1 d. išeina pirmasis mokyklos laikraščio „Atžalynas“ numeris (vadovė A. Daučiūnienė, nuo 1998 m. iki 2008-ųjų – V. Šventickienė).
■ 1993 m. mokyklai suteikiamas Lauryno Ivinskio vardas.
■ 1993 m. įkuriamas mokyklos muziejus (vadovė A. Pažūsienė).
■ 1993 m. savo veiklą pradeda Jaunųjų ivinskiečių būrelis (vadovė A. Pažūsienė).
■ 1993 m. įkuriamas anglų kalbos centras (vadovė V. Verseckienė).
■ 1993 m. Atviros Lietuvos Fondo konkurse laimėta IBM kompiuterių klasė.
■ 1994 m. rugsėjo 1 d. įsteigiama pirmoji realinio profilio gimnazijos klasė.
■ 1995 m. rugsėjo 1 d. suformuojama pirmoji humanitarinio profilio gimnazijos klasė.
■ 1996 m. kovo–birželio mėn. pradedamas pirmasis tarptautinis projektas su Kanados Eden‘o vidurine mokykla (vadovai I. Kviklienė ir Jake Janzen).
■ 1996 m. spalio 8 d. duris praveria mokyklos kavinė (vedėja I. Norvaišienė).
■ 1997 m. rugsėjo 8 d. pirmuosius lankytojus pakviečia skaitykla (vedėja J. Vaišvilienė).
■ 1997 m. išrenkamas pirmasis mokyklos mokinių prezidentas Vytenis Kviklys.
■ 1998 m. gegužės 28 d. mokyklai suteikiamas Lauryno Ivinskio gimnazijos statusas.
■ 1998 m. rugsėjo 1 d. pradedama mokyklos struktūros reorganizacija (nebeformuojamos pradinės klasės).
■ Nuo 1998 m. renkami Garbės ivinskiečiai – žmonės (mokiniai, mokytojai, visuomenės atstovai) – labiausiai nusipelnę mokyklai.
■ 1999 m. spalio mėn. anksčiau minėti centrai sujungiami ir įkuriamas Šiaulių rajono švietimo centras (vadovė R. Kazlauskienė).
■ 1999 m. vasarį ima veikti Kūrybinės raiškos centras (vadovė R. Albrikienė).
■ 1999 m. vasarą išleidžiama pirmoji gimnazistų laida.
■ 1999 m. anglų kalbos mokytoja ekspertė Valdonė Verseckienė išrinkta Lietuvos Metų mokytoja.
■ 2001 m. už aktyvią projektinę veiklą gimnazijai suteikiamas asocijuotos UNESCO mokyklos vardas.
■ 2001 m. lapkričio 17d. mokykla švenčia 20-ties metų sukaktį.
■ Nuo 2002 m. gimnazijoje kasmet vyksta Dr. Juozo Kazicko fondo remiamas Žemaitijos moksleivių programavimo konkursas.
■ Nuo 2003 m. gegužės mėn. gimnazijai vadovauja Albinas Jokubauskas.
■ 2009 m. vasario 26 dieną įkuriamas sporto klubas „Savi“ (įkūrėjas – kūno kultūros mokytojas ekspertas Juozas Savickas).
■ 2009 m. spalio mėnesį trečiajame gimnazijos aukšte įrengiamas lingafoninis kabinetas.
■ 2009 m. spalio mėnesį vietoj laikraščio „Atžalynas“ pradedamas leisti gimnazijos naujienlaiškis (vadovė mokytoja V. Šventickienė).
■ 2009 m. spalio 23 dieną iškilmingai atidengiamas Lauryno Ivinskio bareljefas I a. fojė (autorius M. Tamošaitis).
■ 2009 m. lapkričio 23 d. kūno kultūros mokytojui metodininkui V. Kvikliui įteikiamas garbės ženklas „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“.
■ 2009 m. rudenį gimnazija pripažįstama novatoriškiausia mokykla Lietuvoje.
■ 2009 m. lapkričio 3–6 dienomis gimnazijos direktorius Albinas Jokubauskas ir anglų kalbos mokytoja ekspertė T. Kriliuvienė lankosi pasaulio novatoriškiausių mokyklų forume Brazilijoje.
■ 2009 m. gruodžio 2–11 dienomis dešimtokas Augustinas Juškauskas 6-ojoje tarptautinėje jaunių gamtos mokslų olimpiadoje Baku atstovavo Lietuvai ir pelnė bronzos medalį (rengė fizikos mokytoja Violeta Čibinskienė, biologijos mokytoja Inga Bosaitė bei chemijos ir biologijos mokytoja Laima Jonušaitė).
■ Nuo 2009 m. gimnazija – inovatyvi mokykla.
■ Nuo 2009 m. leidžiamas gimnazijos elektroninis naujienlaiškis.
■ Nuo 2011 m. rugsėjo 1 dienos tampa išgryninta gimnazija – 1–4 gimnazijos klasės.
■ Nuo 2011 m. rugsėjo 1 dienos dėvima gimnazisto uniforma.
■ Nuo 2013 m. gimnazija  – Microsoft Showease (Pavyzdinė) mokykla.
■ 2014 m.  biologijos mokytoja ekspertė  ir chemijos mokytoja metodininkė Laimutė Jonušaitė  išrinkta Lietuvos Metų mokytoja.
■ 2014 m. kūno kultūros mokytojas ekspertas mokytojas J. Savickas įrašytas į geriausių Lietuvos kūno kultūros mokytojų penketuką.
■ 2015 m. anglų kalbos mokytoja ekspertė T. Kriliuvienė  išrinkta  Lietuvos Metų mokytoja.
■ 2018-2019 m. m.  gimnazijoje mokosi 378 mokiniai.