Gimnazijos muziejus

Gimnazijos muziejus įkurtas 1993 m. III aukšto nedidelėje patalpoje. Jam nuo įkūrimo pradžios iki išėjimo į užtarnautą poilsį  vadovavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aldona Pažūsienė. Ji ir pradėjo rinkti eksponatus. Prieš trejus metus muziejaus eksponatai perkelti į naujas ir erdvias patalpas II aukšte.

Perkėlus muziejų į naujas  patalpas, atnaujinta ekspozicija. Kadangi patalpos erdvios, tai jose ir eksponatų daugiau. Tik įžengę į ekspozicijos salę, lankytojai pastebi buvusio mokinio Dragūno pieštą ir gimnazijai dovanotą Lauryno Ivinskio portretą, medžiagą, sukauptą apie pirmojo lietuviško kalendoriaus sudarytoją.

Muziejuje nuolat veikia kelios ekspozicijos: galima susipažinti ne tik su gimnazijos istorija, informacija apie buvusius ir dabartinius vadovus, Metų mokytojus, gimnazijos bendruomenės kelią inovatyvios mokyklos link, bet ir pamatyti svečių, aplankiusių mūsų mokyklą, dovanas. Ekspozicijos salėje lankytojų dėmesį traukia  suvenyrai (ypač daug jų muziejui sukaupė ir dovanojo anglų kalbos mokytoja ekspertė Valdonė Verseckienė), prizai, kuriais apdovanoti sportininkai, įvairių konkursų, olimpiadų dalyviai. Tačiau vis dėlto seniausi eksponatai – knygos, maldaknygės, dovanotos įvairių laidų abiturientų.

Ne vienas lankytojas nustemba tarp eksponatų išvydęs ir  sovietinėje mokykloje  vilkėtą uniformą. Čia galima pamatyti ir senąsias pažymių knygutes, pavartyti klasių istorijas, peržvelgti mokinių kolektyvų nuotraukas, konkursinius mokinių rašinius, mokytojų spaudinius, su gimnazija atsisveikinančių abiturientų dovanas, apžiūrėti senąją techniką, kuria  per pamokas demonstruoti filmai…  Ją muziejui dovanojo istorijos mokytojai Romualdas Putnikas ir Rolandas Tamošaitis.

Muziejuje organizuojamos parodos, vyksta  renginiai. Susidomėjimo sulaukė mokytojų darbų paroda „Mūsų pomėgiai“, mokinių meninio skaitymo konkursas.

Kasmet su muziejaus ekspozicija susipažįsta nauji gimnazijos mokiniai.

 

 

Informaciją pateikė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Raimonda Rumbinaitė