Gimnazijoje vykdoma programa „Erasmus+”

Rugsėjį Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija pasitiko kaip pilnateisė Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ dalyvė – pavasarį patvirtintas projektas „Gyvenimo meistriškumo mokomės su bendraamžiais“ bus įgyvendinamas visus mokslo metus.

„Erasmus+“ yra Europos Sąjungos rėmimo programa, suteikianti mokymosi ir tobulėjimo galimybių įvairaus amžiaus, statuso, profesijų asmenims bei galimybę įvairioms organizacijoms, įstaigoms ir institucijoms įgyvendinti programos kriterijus atitinkančius projektus. Programos „Erasmus+“ švietimo ir mokymo sritis suteikia galimybių formaliojo švietimo institucijoms įsitraukti į tarptautinius mobilumo arba inovacijų kūrimo projektus.

Mobilumo projektas „Gyvenimo meistriškumo mokomės su bendraamžiais“ – tai siekis patobulinti du gimnazijos ugdymo proceso aspektus: mokinių gyvenimo planavimo įgūdžių lavinimą ir tinklaveiką su kitomis organizacijomis. Tai galimybė gimnazijos bendruomenės nariams įsitraukti į europinę veiklą ir puoselėjant įtraukties bei įvairovės, tolerancijos ir demokratinio dalyvavimo vertybes tobulinti gyvenimui ir būsimai karjerai svarbias kompetencijas.

Projekto metu planuojama įgyvendinti net kelias mobilumo veiklas, kurios vyks antrąjį mokslo metų pusmetį. Penkiolikos mokinių grupė su lydinčiais mokytojais vyks į mainus Portugalijoje, kur drauge su bendraamžiais iš mokyklos Agrupamento de Escolas Soares Basto dalyvaus įvairiose veiklose ir dalysis savo patirtimi. Portugalijos mokiniai taip pat apsilankys mūsų gimnazijoje bei jungsis į bendras projekto veiklas. Mainų dalyvių atranka bus paskelbta jau netrukus. Mokytojams numatyti dveji mokymo kursai Suomijoje ir darbo stebėjimo vizitas į Daniją. Visų veiklų dalyviai savo įgytomis žiniomis, įspūdžiais bei patirtimi vėliau pasidalys su gimnazijos bendruomene.

Tikimės, kad projekto veiklos, dalyvavimas tarptautiniuose mainuose ir bendradarbiavimas su kitomis institucijomis sukurs gimnazijoje sąlygas stiprinti mokinių gyvenimo planavimo įgūdžių lavinimą ir gerosios patirties mainus su kitomis organizacijomis. Glaudžiai bendradarbiaudami su kitų Europos šalių institucijomis, ypač su Portugalijos mokykla, kuri turi daugiau patirties gyvenimo įgūdžių lavinimo srityje, mūsų mokiniai pasiners į atsakingą mokymosi veiklą su bendraamžiais ir ugdys svarbias kompetencijas, kad būtų pasiruošę realioms gyvenimo situacijoms ir ateities sprendimams bei iššūkiams.

 

 

Projekto koordinatorė, mokytoja Staselė Riškienė