In memoria Leonidai Lukaitei (1970–2024)

Ir aš išeisiu; ir liksiu be namų,
be žalio medžio prie balto šulinio,
be mėlyno minkšto dangaus…
Ir paukščiai toliau giedos.
Ch. R. Chimenesas

Po sunkios ir klastingos ligos amžinybėn iškeliavo daugelio Šiaulių rajono pedagogų pažinota nuostabi kolegė, atsakinga ir pareiginga matematikos mokytoja Leonida Lukaitė (daugelio vadinta tiesiog Nida). Nors nutolo jos žingsnių aidas, nutilo balsas, laikas nepajėgs iš atminties ištrinti jos veido bruožų, moteriškos elegancijos, nuoširdžių pokalbių, reikšmingų darbų – ji paliko ryškius pėdsakus gimtojo miesto žemėje.

Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame velionės šeimą – mylimą mamą Sigitą Lukienę, gyvenimo draugą Vidą, brolį Eugenijų su šeima ir kitus giminaičius, artimuosius, draugus ir visus, kurie ją pažinojo.

Leonida Lukaitė gimė 1970 m. birželio 30 dieną Kuršėnuose, mieste, kuriame ir praleido beveik visą savo gyvenimą. Čia ji augo ir brendo kaip asmenybė, čia dirbo mėgstamą pedagoginį darbą. 1988 m. baigusi Šiaulių r. Kuršėnų 3-iąją vidurinę mokyklą,  tais pačiais metais įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą fizikos ir matematikos fakultete studijuoti matematikos ir informatikos. 1993 metais sėkmingai baigė studijas ir įgijo matematikos, informatikos ir skaičiavimo technikos mokytojos kvalifikaciją. 1993 metais ji pradėjo dirbti matematikos mokytoja Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių vidurinėje mokykloje.  Be tiesioginio matematikos mokytojos darbo, ji buvo pagrindinių renginių režisierė ir organizatorė, talentinga ir labai kūrybiška, gebėjusi burti aplink save tiek kolegas, tiek mokinius. Nuo 2014 m. pradėjo dirbti Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje. Čia ji taip pat prisidėjo prie renginių organizavimo mokytojams ir mokiniams, buvo puiki klasės vadovė, abiejose mokyklose išleidusi ne vieną auklėtinių laidą.

Leonida Lukaitė nuolat mokėsi, siekė profesijos aukštumų, buvo įgijusi mokytojos metodininkės kvalifikaciją, ne kartą skatinta už kruopštų, atsakingą ir rezultatyvų darbą padėkomis, premijomis.

Nuo 2004 metų ji aktyviai dalyvavo Šiaulių rajono Kultūros centro suaugusiųjų teatro „Mozaika“ veikloje. Taigi gimtinėje ji paliko ryškius savo pėdsakus.

Miela Nida, tegul Tavo siela randa amžiną ramybę ir atilsį.

Atsisveikinimas su velione galimas laidojimo namuose „Anapilis” (Kudirkos g. 47, Kuršėnai) nuo kovo 10 d. 14.00 val. iki kovo 11 d. 13.00 val.

Mišios Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje kovo 11 d. 10.00 val.

Urna bus laidojama kovo 13 dieną Papilės kapinėse 13.00 valandą.

Artimieji prašo Nidos atminimą pagerbti gėlės žiedu.

                                                                                                                                                                                      KLIG bendruomenė