Paskelbti Microsoft programos „Partneriai mokyme” „Novatoriško pedagogo” projekto dalyviai

Mokytojo profesijai visada keliami ypatingi reikalavimai, taip reiškiant pagarbą bei paženklinant jo veiklą atsakomybe už mokinių mokymą bei auklėjimą. Mokytojo darbas – tai jo pašaukimas. Geras ugdymas yra visada kūrybiškas darbas.

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija jau daug metų didžiuojasi savo mokytojais, kasmet tampančiais  Microsoft programos „Partneriai mokyme” „Novatoriško pedagogo” (MIE) projekto dalyviais. Mokytojai novatoriai – tai ugdymo proceso atsinaujinimo ir pažangiosios kaitos variklis. „Microsoft novatoriško pedagogo” programa pripažįsta pasaulio pedagogus novatorius, kurie naudoja technologijas padėti kolegoms tobulinti ugdymo procesą ir pasiekti geresnių mokinių rezultatų. Gimnazijoje turime net 13 mokytojų ekspertų: Valdonė Verseckienė (anglų kalba), Violeta Čibinskienė (fizika), Vita Šventickienė (lietuvių kalba ir literatūra), Ramunė Radžiūtė-Bačkauskienė (anglų kalba), Laima Jonušaitė (biologija, chemija), Inga Klinauskienė (anglų kalba), Rima Raščikienė (geografija), Vilma Žukauskienė (vokiečių kalba), Tatjana Kriliuvienė (anglų kalba), Žyginta Ivanavičienė (dailė), Roma Mickutė (istorija), Asta Mazūraitė (lietuvių kalba ir literatūra), Juozas Savickas (fizinis ugdymas). Tai mokytojai, turintys žinių ir patirties dirbti su IT ir visada pasiruošę suteikti pagalbą ne tik mokiniams, bet ir savo gimnazijos mokytojams bei kolegoms iš kitų respublikos mokyklų.