Pilietiškumo pamoka

Gimnazijos bendruomenė paminėjo Laisvės gynėjų dieną prie degančio laužo dalyvaudama pilietiškumo pamokoje ,,Dėkojame už laisvę“.

Pamokoje prisiminta, kaip, 1991-ųjų Sausio 13-ąją, sovietų kariuomenei ir specialiesiems daliniams užimant Lietuvos radijo ir  televizijos pastatus, žuvo 14 laisvės gynėjų. Prisiminti ir tie, kurie buvo sužeisti. Didvyriai, paaukoję gyvybę už Lietuvos laisvę,  susirinkusiųjų  pagerbti tylos minute.

Kreipdamasi į pamokos dalyvius, gimnazijos direktorė Dalia Tamoševičiūtė paragino  ne tik saugoti  laisvę ir ginti valstybę, bet ir dirbti dėl jos gerovės. Sausio 13-osios įvykių liudininko mokytojo Arvydo Versecko gimnazistai klausėsi ypač atidžiai. Jis privertė dar kartą pergalvoti  bendruomenę mūsų tautos vertybes – patriotiškumą, pareigos supratimą, pasiaukojimą. Arvydas Verseckas kvietė įvertinti aukos prasmę, prisiminti  gyvybes, sudėtas ant mūsų Laisvės aukuro.

Į gimnazistus kreipėsi ir Seimo narės Rimos Baškienės patarėja, Šiaulių r. savivaldybės tarybos narė, Šiaulių r. Sausio 13-osios brolijos pirmininkė Ada Grakauskienė. Ji pritarė gimnazijos direktorės Dalios Tamoševičiūtės mintims ir prisiminė Sausio 13-osios gynėjų laidotuves, nes jose pati dalyvavo, džiaugėsi iškovota laisve.

Pilietiškumo pamoką  žvakių liepsnelių nušviestoje aplinkoje bendruomenei vedė abiturientė Kotryna Lučinskaitė ir  vienuoliktokas Pijus Ringys. Dalyviai, klausydami pilietiškumo pamokos vedėjų  –  Kotrynos Lučinskaitės ir Pijaus Ringio – skaitomų ištraukų iš Justino Marcinkevičiaus ,,Mažvydo“,  drauge su jais kaskart vis garsiau kartojo ir skandavo žodį ,,Lie – tu – va“.

O pabaigoje visi, dainuodami kartu su devintoke Emilija Dubro Erikos Masytės dainą ,,Laisvė“, patikėjo, kad laisvę pasiekia tik stiprūs, kad nėra tokių prarajų, per kurias tėvynę mylintys žmonės negalėtų paduoti vienas kitam rankos.

 Raimonda Rumbinaitė, KLIG  lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja